מאמרים

מיהו לקוח כשיר?

ללקוחות המוגדרים כ"לקוח כשיר" (ידוע בארץ גם בשם "לקוח מסווג") ישנן יותר אפשרויות השקעה בהשקעות ובקרנות שונות וזאת בגלל שהרגולציה האמריקאית כמו גם הישראלית מאד מגבילים למי וכמה אפשר לשווק השקעות שונות שאינן נסחרות בבורסה.

פנייה לקוחות כשירים פוטרים את הקרנות, ואת גופי ההשקעה השונים מלעמוד בדרישות הרגולציה האלה ומאפשרת להם גמישות גדולה בגיוס הון ובפנייה למשקיעים רבים. לעיתים ניתן להציע את אותה ההשקעה גם ללקוח כשיר וגם ללא כשיר כשהדרישות ללקוחות הכשירים יהיו פחותים יותר.

במאמר זה נסקור את סוגי הלקוחות הכשירים השונים והגדרתם בחוק.

הערה: מאמר זה אינו בא להחליף יעוץ משפטי או חשבונאי מסודר לגבי עמידה בכללי הלקוח הכשיר.

לקוח כשיר אמריקאי

דרישה מיחיד:

בארה"ב יש 2 "דרגות" של הגרסה שלהם ל"לקוח כשיר":

Accredited investor וQualified Purchaser

הדרישה לQualified לפי החוק האמריקאי היא שווי נכסים לא כולל בית המגורים שמתגוררים בו בשווי של יותר מM5 $.  בשונה מAccredited לא מתחשבים בחובות אלא בנכסים בלבד, לדוגמא:

שווי תיק מניות = 3M

שווי נדל"ן להשקעה = 2M

יתרת משכנתא (חוב) = 1M

הלקוח כן יחשב לקוח Qualified.

השקעה בתור משפחה

נכסים של בני משפחה מדרגה ראשונה ובני זוג נשואים כן יכולים להיספר יחדיו, באם ישקיעו יחדיו.  ציטוט מהמחוקק:

(ii)any company that owns not less than $5,000,000 in investments and that is owned directly or indirectly by or for 2 or more natural persons who are related as siblings or spouse (including former spouses), or direct lineal descendants by birth or adoption, spouses of such persons, the estates of such persons, or foundations, charitable organizations, or trusts established by or for the benefit of such persons

ב"חברה" הכוונה גם לשותפות (גם אם לא רשומה למרות שמומלץ), ציטוט:

(8)“Company” means a corporation, a partnership, an association, a joint-stock company, a trust, a fund, or any organized group of persons whether incorporated or not; or any receiver, trustee in a case under title 11 or similar official or any liquidating agent for any of the foregoing, in his capacity as such.

מידע נוסף ניתן לקבל פה:

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/80a-2

דרישה מחברה או שותפות:

הדרישה היא שתעמוד באחד מהכללים הבאים:

 1. כל בעלי מניותיה או שותפיה הם Qualified Purchaser.
 2. לחברה או השותפות יש נכסים של לכל הפחות 25M $. אסור שחברה או שותפות זו תקום אך ורק בשביל להשקיע בהשקעה ספציפית אחת.
 3. חברה או שותפות בעלת נכסים בערך של מעל 5M $ אשר כל בעלי מניותיה או חבריה הם אך ורק אחד מ: אח או אחות, בן/בת זוג (כולל לשעבר), צאצאים כולל מאומצים ובני/בנות זוגם.

מי נחשבים כ"בני משפחה"?

הורה, בן-זוג של הורה, צאצא, בן זוג של צאצא, בן זוג, אחים ואחיות, כולל חורגים ומאומצים.

בנוסף צריך שהחברה או שותפות לא נוסדה במיוחד כדי להשקיע בחברה זו בלבד.

השקעות ונכסים שנספרים:

קופות גמל נזילות.

קרנות השתלמות, פוליסות חיסכון וקופות גמל להשקעה.

נדל"ן להשקעה, כולל נדל"ן מסחרי ומגורים להשכרה.

תיק השקעות, כולל תיקים מנוהלים, מזומן, פק"מ, מניות, אג"ח, קרנות נאמנות וכל ני"ע סחיר אחר.

השקעות לא סחירות אחרות (קרנות גידור, קרנות הון סיכון וכו').

נדל"ן בחו"ל, כולל דירות, דירה המשמשת למגוריו של המשקיע לא תחשב.

כל השקעה אחרת, כל עוד לא מדובר בדירה שבא מתגורר המשקיע כבדרך קבע.

באם בני זוג נשואים רוצים להשקיע יחדיו אז הנכסים של 2 בני זוג יספרו, באם רק אחד משקיע אז רק הנכסים שרשומים על שמו ועל שמם המשותף נספרים.

לקוח כשיר אמריקאי מסוג Accredited Investor

דרישה מיחיד:

הון עצמי נטו של מעל 1M $ לא כולל בית המגורים שמתגוררים בו, מותר לכלול נכסים של זוג נשואים יחדיו (או מקביל לזוג נשואים המתגוררים יחדיו). חוב משכנתא על בית המגורים הראשי לא יבוא במניין החובות שיש להפחית מההון העצמי, אא"כ הוא הוגדל ב60 יום האחרונים לפני ההשקעה ואז ההון העצמי יופחת בסכום זה.

או לחלופין:

הכנסה של מעל 200,000$ ברוטו בשנה ללא הכנסת בן הזוג בשנתיים האחרונות או מעל 300,000$ ברוטו בשנה כולל הכנסת בת הזוג בשנתיים האחרונות (TC).

ההכנסות כוללות: הכנסה מריבית, דיבידנדים, שכ"ד, תמלוגים, משכורת, ESOP וRSU (ככל הנראה) ורווחי הון.

דרישה מחברה או שותפות:

חובה לעמוד ב 1 מהקריטריונים הבאים:

 1.  נכסים (לא הון עצמי) בסך 5M $ לכל הפחות, יש דרישה שהחברה או השותפות לא קמו במיוחד בשביל להשקיע בהשקעה ספציפית אחת.
 2. כל בעלי מניותיה או שותפיה הם Accredited.

עוד מידע רשמי פה:

https://www.investor.gov/introduction-investing/general-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-bulletins/updated-3

לקוח כשיר ישראלי

דרישה מיחיד:

לקוח יחיד נדרש לעמוד ב1 מהתנאים הבאים:

 1. נכסים נזילים בסך 8.1 מיליון שקלים (לא כולל נדל"ן).
 2. הכנסה אישית שנתית בסך 1.22 מיליון שקלים ברוטו (TC), או הכנסת תא משפחתי שנתית בסך 1.82 מיליון שקלים ברוטו (TC), בשנתיים האחרונות.
 3. נכסים נזילים בסך 5 מיליון שקלים (לא כולל נדל"ן) וגם הכנסה אישית שנתית בסך 607,000 שקלים ברוטו (TC), או הכנסת תא משפחתי שנתית בסך 910,000 שקלים ברוטו (TC), בשנתיים האחרונות.

דרישה מתאגיד או שותפות

אחד מהשלושה:

 1. תאגיד בעל הון עצמי של לפחות 50M ₪
 2. תאגיד שכל בעלי מניותיו הם לקוחות כשירים.
 3. שותפות שכל שותפיה הם לקוחות כשירים בעצמם.

מידע נוסף ולשון החוק עצמו:

https://he.wikisource.org/wiki/חוק_ניירות_ערך#תוספת_1

שאלות ותשובות

מי מחליט על הקריטריונים הנ"ל? האם הם גמישים?

בארץ החוקים נקבעו ע"י הרשות לניירות-ערך ובארה"ב ע"י ה SEC, אומנם הם משתנים מעת לעת אך אין בהן גמישות.

האם קיימות הגנות או בטוחות כלשהן ללקוחות כשירים?

לא, ההפך הוא הנכון, המחוקק יצא מתוך נקודת הנחה שאלו לקוחות מתוחכמים ובעלי ממון כך שהם יכולים לבצע בדיקות נאותות בעצמם או לשכור אנשי מקצוע מטעמם לשם כך.

האם ישנן הגבלות בהצעות השקעה ללקוחות כשירים?

לא. מותר להציע למספר בלתי מוגבל של משקיעים כשירים מספר בלתי מוגבל של השקעות, אסור לרמות כמובן או להציג נתונים שאינם נכונים ביודעין.

האם ישנן יתרונות בהשקעות המופנות רק לקוחות כשירים?

שני צדדים למטבע: מצד אחד אנו יודעים שזוהי השקעה המופנית רק לאנשים בעלי הון וכביכול "מבינים", מצד שני הרף אינו כה גבוה ובהחלט יתכן מצב בו אדם בעל הון רב (המושקע בנדל"ן לדוגמא) לא יוגדר ככשיר.  בנוסף ישנם גורמים רבים משתמשים בקבלת לקוחות כשירים בלבד ככלי עזר שיווקי: "אנחנו פתוחים לכשירים בלבד, יש לך את הזכות להיות חלק מהשקעה הזו".  המלצתנו היא לבחון כל עסקה או קרן לגופה וכרגילL "יזהר הקונה".

האם ישנן השקעות המופנות לכשירים וגם ללא כשירים?

כן, אך על הצעות ללקוחות לא כשירים יחולו המגבלות של הרשות לני"ע.

האם יש הבדל בין לקוח מסווג ללקוח כשיר?

לא.

אם יש לי נכסי נדל"ן רבים בארץ ו/או בחו"ל אך אין לי נכסים נזילים בהיקפים הדרושים, האם אני יכול להחשב כלקוח כשיר?

בארה"ב כן, בארץ לא, לרשות לני"ע הפתרונים.

האם לקוח כשיר יקבל תנאים טובים יותר מלקוח לא כשיר?

לא. תנאים מועדפים (באם בכלל) יתקבלו לרוב בתלות בסכום הכספי המושקע ולא בכשירותו של המשקיע.

האם מספיקה הצהרה בלבד על היותי לקוח כשיר?

לא, יש צורך לצרף אישור רו"ח או עו"ד.

דילוג לתוכן